Waarom CO2 neutraal?

De houtpellet is een 100% ecologische brandstof. Wanneer men het huis verwarmt met houtpellets respecteren we dus het milieu.
Bij het dagelijks groeien zetten de bomen CO2 vanuit de lucht en het water om in zuurstof. Bij het opnemen van zonlicht produceren ze glucose, we noemen dit fotosynthese. Met deze moleculen maken ze cellulose aan om te groeien en zichzelf te verzorgen. Wanneer de boom sterft en verrot stoot hij al de CO2 dat hij heeft omgezet terug uit. Deze wordt dan terug opgenomen door de andere bomen die aan het groeien zijn.
Bij het branden van hout wordt hetzelfde fenomeen waargenomen, de uitgestoten CO2 is dezelfde die door de boom ooit is opgenomen, er komt dus geen bijkomende CO2 uit zoals bij kolen of petroleum. In het geval van fossiele brandstoffen hebben de planten miljoenen jaren geleden CO2 opgenomen. Door ze nu te gebruiken als brandstof brengt men opnieuw CO2 in de atmosfeer, men compenseert niet.

kachel_veldpellets-en-de-natuur